Saopštenje za javnost Saveza samostalnih sindikata BiH

Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona  Tuzla 04.06.2018 godine

Saopštenje za javnost

Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu TK-a(u daljem tekstu Sindikat radnika u zdravstvu TK-a) je potpisao sa Vladom Tuzlanskog kantona, Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona, čija je primjena počela 01.06.2018 godine.

Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze i druga pitanja iz rada i po osnovu rada između radnika uposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama čiji su osnivači Tuzlanski kanton ili jedinice lokalne samouprave,koje se finansiraju iz budžeta ili vanbudžetskih fondova, poslodavaca. Sva prava iz rada i po osnovu rada ostvaruju svi zaposleni u skladu sa članom 8. stav 1. Zakona o radu.Poslodavci su dužni svoje pravilnike o radu uskladiti sa ovim Kolektivnim ugovorom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Kolektivnog ugovora i u skladu sa članom 118 Zakona o radu i prije donošenja Pravilnika o radu izvršiti konsultacije sa sindikatom u skladu sa istim članom.

Obrazloženje:

Ustavom podijeljene ovlasti u oblasti zdravstva između Federacije BiH i kantona su omogućile Vladi TK-a da po drugi put potpiše Kolektivni ugovor za oblast zdravstva na svojoj teritoriji i tako uredi ovu oblast i u dijele radno pravnog zakonodavstva.Pošto prvi Kolektivni ugovor u TK-u nije produžen a rok za njegovu primjenu je isticao 01.06.2018 godine Sindikat radnika u zdravstvu TK-a, je insistirao na njegovom potpisivanju, kako radnici zaposleni u ovoj oblasti ne bi ostali bez Kolektivnog ugovora i tako bili ostavljeni dobroj volji poslodavaca, bez mogućnosti da svoja prava imaju zagarantovana potpisanim dokumentom u skladu sa Zakonom o radu.Uspjeli smo zahvaljujući svojoj upornosti i izuzetno korektnom odnosu Vlade Tuzlanskog kantona da u okviru mogućeg, podignemo standard zaposlenih ne ugrožavajući nijedno pravo građana i naših pacijenata npr:(Tuzlanski kanton izdvaja najviše sredstava za esencijalnu listu lijekova poslije kantona Sarajevo koji raspolaže sa znatno većim finansijskim sredstvima).Ovim putem želimo da demantujemo saopštenje Sindikata doktora medicine i stomatologije TK-a u kome je izrečeno niz provjerljivih neistina.Sindikat radnika u zdravstvu TK-a je vodio bitke za prethodni Kolektivni ugovor i putem štrajkova ali smo se susretali sa opstrukcijama od strane Sindikata ljekara i stomatolga TK-a koje su išle do deguntantnih plakata “mi nismo u štrajku”i slični iako je 63% od 6.7 miliona KM koje su iskorištene za povečanje plaća otišlo na povećanje plaća ljekarima.

Vlada Tuzlanskog kantona i Sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu TK-a nisu sklopili Kolektivni ugovor ni na čiju štetu s obzirom da će od 9,4 miliona KM više sredstava potrebnih za provedbu ovog Kolektivnog ugovora,5.3 miliona KM otići na podizanja plaća ljekara a 4.1 milion KM za podizanje plaća ostalih zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.Podsjećamo na definiciju plaće u članu 75. stav 2. Zakonu o radu:plaća za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu sastoji se od osnovne plaće ,dijela plaće za radni učinak i uvećane plaće iz člana 76 Zakona o radu ,u skladu sa kolektivnim ugovorom ,pravilnikom o radu i ugovorom o radu.Druga neistina plaća medicinskle sestre u TK-u na prvom mjestu nije tačna s obzirom da su koeficijenti sestara u kantonu Sarajevo podignuti pa provjerite.Najmanji problem čini ova i ovakve neistine ali boli mnogo više socijalna neosjetljivost prema radnicima i građanima.Jeste osnovna plata ljekara u Sarajevu 1997 KM a u Tuzlanskom kantonu 1908 KM ali morate znati da je prosječna plaća u kantonu Sarajevo za mjesec januar 2018 godine 1.093 KM a u Tuzlanskom kantonu 794 KM čak i kanton 10 koji se spominje ima prosječnu plaću od 880 KM.Radnici,penzioneri i građani ovog kantona finansiraju skoro kompletnu zdravstvenu zaštitu, pa tako i naše plate jesmo li mogli više,nažalost nismo da ne ugrozimo njihova prava.Distinkcija,riječ koju spominju kolege iz Sindikata ljekara i stomatologa TK-a se pravi prirodnim putem a znate kako?Ovako kako se pravi na ovom kantonu:istina-osnovna plata med sestre do 01.03.2017…. 710 KM osnovna plata ljekara 1420 KM… razlika 710 KM,osnovna plata med sestre 01.06.2018 …..920 KM. osnovna plata ljekara 1908 KM…razlika 988 KM.Sindikat ljekar i stomatologa TK-a je tražio odvojene pregovore i dva Kolektivna ugovora.Sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu je pristao na tae zahtjeve i samo radio ono što i treba jedan sindikat,pregovarati bez ucjena i postići najviše moguće.Zahtjev Sindikata ljekara i stomatologa TK-a je bio satnica 2.35 KM,sedmično radno vrijeme 37.5 sati i koeficijenti ljekarima da se povećavaju sukcesivno za 1 a odmah kao u Sarajevu specijalistima za 0.5 a ljekarima za 0.4.Vlada TK-a ponudila povećanje satnice na 2.35 KM,sedmično radno vrijeme 37.5 sati i koeficijenti da se podignu ljekarima za 0.3 .Sindikat radnika u zdravstvu TK-a tražio satnicu 2.6 KM,sedmično radno vrijeme od 40 sati i određivanje platnih razreda gdje bi koeficijenti ljekara i drugih zdravstvenih radnika i saradnika bili varijabilni od npr 4.4 do 6 za ljekare a linearno s tim i za druge zaposlenike. U pregovorima nismo mogli dopustiti čak ni ispunjenje zahtjeva Sindikata ljekar i stomatologa TK-a jer bi plata ljekara specijaliste u slučaju ispunjenja zahtjeva istog bila 1822 KM.Koeficijent ljekara specijaliste bi bio 4.7 a mladog ljekara 3.9,satnica 2.35 KM i mjesečni fond sati u prosjeku 165.Pomnožite te tri komponente i vidjećete šta dobijate.Ponosni smo na šve što smo dosada uradili jer to govore činjenice da je “naš” kolektivni ugovor prepisao i Sindikat ljekara i stomatologa na svim kantonima i samo dodao veće cifre i nekoliko zahtjeva na nečiju štetu.Svaka riječ u kolektivnom ugovoru je mukotrpno ispregovarana i trebalo se izboriti za nju.Na kraju ponosni smo što smo uspjeli ljekarima na našem kantonu izboriti povećanje plaće sa svim elementima koji je čine za 34,8% za 14 mjeseci,što smo izborili povećanje plaće ostalim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima za 32.6% u istom periodua naročito smo ponosni što smo uspjeli izboriti povećanje plaće radnicama i radnicima za 41.2% pa im je sad osnovna plaća 528 KM nedovoljnih za preživljavanje ali najvećih u zdravstvu u BiH.Ponosni smo zajedno sa ljekarima što plaća naše radnice nije 377 KM a nečija 2000 KM nego da je napravljen koliko-toliko primjeren odnos ili distinkcija.Lijepo ćemo Vas zamoliti da nikad više zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike(definicija iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti)koji nisu ljekari nazivate “MASOM ZAPOSLENIH”.Znamo da većina članova Sindikata ljekara i stomatologa TK-a i Sindikata radnika u zdravstvu TK-a iz ljekarskog esnafa ne misli o radnicima da su”MASA”.Kao što smo i do sada u više navrata činili Pozivamo Vas da zajednički nastupamo i nađemo model zajedničke borbe jer nam podjele neće donijeti nikakvu korist.Negativnih iskustava u podjelama bar imamo svi na ovim prostorima.