Sapna: Stanovi za 18 porodica

U Sapni je danas 18 porodica dobilo ključeve od stana u zgradu koja je izgrađena po principu neprofitnog socijalnog stanovanja. Riječ je o porodicama koje se ni nakon 26 godina od prestanka agresije nisu vratile na svoja ognjišta. Svečanosti uručenja ključeva budućim korisnicima prisustvovali su ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloš Lučić, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić i načelnik Općine Sapna Zudin Mahmutović.

77 – godišnji Zaim Omerović iz mjesta Šetići kod Zvornika kaže da danas osjeća i sreću, ali i stid jer je, kako kaže, prije agresije na BiH imao svoju kuću, štale, traktore…

– Ja sam bio domaćin jedan ugledan. U mene su ostala dva traktora, sa opremom i dvije štale, da ne govorim kuća. Ja sam ovako kako sam i Allahu sam zahvalan – napominje.

Useljavanjem u stanove u stambeno-poslovnom objektu u općini Sapna, osigurana su stambena rješenja po sistemu neprofitnog socijalnog stanovanja za 18 porodica.

– Izgradnjom ovih 18 stanova na području Sapne, zatvorit će se svi alternativni i kolektivni centri – kaže Miloš Lučić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica implementator je projeka “Zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja” u cijeloj Federaciji BiH.

– Vlada FBiH je za ovaj projekat izdvojila 1.150.000 KM, ostalo je kontribucija općine Sapna zemljišta i dozvola koje su oni dodjeljivali – naglašava Edin Ramić, ministar za raseljene osobe i izbjeglice FBiH.

Dobra saradnja i ažurnost općine Sapna u pribavljanju potrebnih dozvola i drugih obaveza unaprijedilo je značajno realizaciju ovog projekta.

– Mislim da naše porodice koje će se danas useliti dobile su objekat koji je u centru Sapne – dodaje Zudin Mahmutović, načelnik Sapne.

Na području Federacije BiH u toku je izvođenje radova na izgradnji stambenih objekata za jedanaest podprojekata koji se realiziraju na području 10 loklanih zajednica, a bit će zbrinuto 258 porodica. U šest općina i gradova na području Federacije BiH do sada je izgrađena 271 stambena jedinica i rekonstruisano 26 stambenih jedinica. Do kraja ove godine planiran je početak izgradnje novih i sanacija postojećih objekata za još šesnaest podprojekata.