Multidisciplinarni tim UKC-a Tuzla izradio smjernice za liječenje covid pozitivnih pacijenata

Objavljeni su rezultati dugotrajnog liječenja covid pozitivnih pacijenata u bolničkim uvjetima. Na osnovu toga su izrađene smjernice za liječenje u čemu je učestvovao multidisciplinarni tim UKC-a Tuzla. Riječ o zvanično objavljenim i kontrolisanim publikacijama, studijama, smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije, pa i ličnim iskustvima liječnika sa UKC-a. Smjernice će biti upućene prema Ministarstvu zdravstva TK kao prijedlog da budu jedinstvene za cijeli zdravstveni sistem TK.