Saradnja UNTZ i Centra za relativističku fiziku ICRAnet

Predstavnici Univerziteta u Tuzli i Mreže Internacionalnog centra za relativističku astrofiziku „ICRANet“ potpisali Sporazum o naučnoj saradnji. Direktor ICRANet-a i profesor Univerziteta u Rimu „La Sapienza“ Remo Ruffini za vrijeme posjete održao je i predavanje o temi:“Zagonetka proboja gama-zračenja“. Najnovije otkriće, nakon što je objavljeno u „Astrofizičkom žurnalu“,  prvi put je prezentirano u Tuzli. Izvangalaksijski proboji gama-zračenja intrigirali su  mnoge naučnike, a među onima koji su radili na otkrivanju ove misterije je i profesor Remo Ruffini. On tvrdi da je zabilježena eksplozija Supernove, koja se dogodila prije više od 10 milijardi godina, blizu vremena početka stvaranja Univerzuma, odnosno Velikog praska. Ajnštajnovim jednačinama  izračunali su da je količina oslobođene energije i svjetlosti ekvivalentna sveukupnoj energiji milijardu postojećih galaksija i zvijezda. „Svi elementi na Zemlji, teži od željeza, morali su doći sa Supernove i Hipernove“, rečeno je na predavanju.

„U stotinu sekundi vidjeli smo ne samo svjetlost, nego i eksploziju Supernove, u blizini neutronske zvijezde. Neutronska zvijezda kreira materiju Supernove, formira Crnu rupu, a gama zrake nakon proboja se vraćaju u Supernovu i onda Supernova postaje Hipernova“,rekao je profesor Remo Ruffini. Potpisivanjem Sporazuma o naučnoj saradnji sa Mrežom Internacionalnog centra za relativističku astrofiziku „ICRANet“, Prirodno-matematičkog fakulteta i Univerziteta u Tuzli proširili su  naučno-istraživački krug i obavezali se širiti informacije o novim otkrićima o Univerzumu.„Nama je čast da će Univerzitet u Tuzli biti u prilici doprinjeti razvoju nauke jer iako se ovo sada čini dalekim, veoma lako se može da utiče na živote svih ljudi na planeti“, rekao je Vedad Pašić, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta UNTZ. Rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić rekla je:”Ovo je otvorilo prostor da naši mladi istraživači vide kako se radi u drugim laboratorijama i da nama prenesu znanje, a i mi smo otvoreni za one koji žele doći na naš Univerzitet“. Univerzitet u Tuzli nedavno je uspostavio i saradnju sa visokoobrazovnim ustanovama u Turskoj čime su dodatno ojačani naučnostraživački kapaciteti.

Pročitajte...