Sarajevo biznis forum od 17. do 19. aprila

Jedna od najvećih investicijskih konferencija u Jugoistočnoj Evropi,  biće održana 17. do 19. aprila u Sarajevu. Na „Sarajevo biznis forumu“    investitori će imati priliku da na jednom mjestu steknu uvid u raspoložive projekte i uspostave poslovne veze. Ovo je deseti biznis forum, a dosadašnji rezultati pokazali su da se uz javno-privatno partnerstvo mogu napraviti veliki pomaci, kažu organizatori.  Sarajevo biznis forum će i ove godine okupiti ugledne biznismene regionalne i svjetske lidere, kao i predstavnike Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, Azijske razvojne banke, Evropske banke. Između ostalih, dolazak je najavila i delegacija od 50 privrednika iz zemalja Zaljevskog vijeća za saradnju. Investitori su izrazili interes za projekte iz oblasti turizma, građevinarstva, industrije, infrastrukture i poljoprivredne proizvodnje, kao i proizvodnju plastike, metala i boja.   „Iskustvo pokazuje da privatni sektor možemo reći u svim državama u svijetu iskustvo je da djeluje brže, temeljitije u pripremama u odnosu na državni sektor i ovdje smo mi napravili taj najbolji mogući spoj ova dva sektora“,  rekao je  direktor Bosna Bank International (BBI)  Amer Bukvić.  Investitorima je ranije bilo komplikovano bilo kakav posao početi u  BiH jer osim administrativnih prepreka, ni projekti nisu bili pripremljeni niti objedinjeni. Rad na poboljšanju poslovnog ambijenta i bolja prezentacija potencijala uz odgovarajuću dokumentaciju, dali su pozitivne rezultate. Javno-privatno partnerstvo se pokazalo kao dobra ideja i smjer kojim treba ići, kažu organizatori. „Kroz Sarajevo biznis forum dogovorena je turska kreditna linija. Tako je finansirano mnoštvo povratnika. Osim u oblasti poljoprivrede, finansirani su i projekti u drugim sektorima. Neki od  njih se odnose na proizvodnju namještaja, nove fabrike sokova, šoping centre, aviolinije,… Očekujemo uspostavljanje novih letova“, rekao je  direktor Bosna Bank International (BBI)  Amer Bukvić. Potencijali dijaspore, povezivanje zemalja Jugoistočne Evrope sa ostatkom svijeta i uspostavljanje infrastrukture koja će olakšati uspostavljane ekonomskih i drugih veza, neke su od tema o kojima će se govoriti na desetom Sarajevu biznis forumu od 17. do 19. aprila.  Ovu, jednu od najvećih investicijskih konferencija u Jugoistočnoj Evropi, organizuju BBI i Islamska razvojna banka u suradnji sa brojnim partnerima pod pokroviteljstvom Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Pročitajte...