Sarajevo: Počeo 7. kongres Stranke demokratske akcije

– Kada je u pitanju kandidat za predsjednika SDA, sve opštinske organizacije – njih 115, organizacija Brčko distrikta, svih šest regionalnih i devet kantonalnih organizacija su predložile samo jednog kandidata, dosadašnjeg predsjednika SDA Bakira Izetbegovića

SARAJEVO (AA) – U Sarajevu je danas počeo 7. kongres Stranke demokratske akcije (SDA) Bosne i Hercegovine na kojem će biti izabran predsjednik i devet potpredsjednika stranke, članovi Glavnog odbora, te članovi Nadzornog odbora i Etičkog odbora, javlja Anadolu Agency (AA).

Po broju delegata, biće to najbrojniji i najveći Kongres u istoriji SDA. U radu Kongresa učestvuje 1.346 delegata iz svih općinskih, kantonalnih i regionalnih organizacija SDA u BiH i iz inostranstva.

Najavljeno je i prisustvo više od 600 gostiju, predstavnika ambasada, međunarodnih organizacija, nevladinog sektora, političkih stranaka, boračkih udruženja i ostalih gostiju među kojima su i zaslužni dugogodišnji članovi SDA.

Kada je u pitanju kandidat za predsjednika SDA, sve opštinske organizacije – njih 115, organizacija Brčko distrikta, svih šest regionalnih i devet kantonalnih organizacija su predložile samo jednog kandidata, dosadašnjeg predsjednika SDA Bakira Izetbegovića.

Statut SDA BiH predviđa da se organi stranke biraju tajnim glasanjem između više kandidata, ali i mogućnost, ako se za neki organ predloži samo jedan kandidat, da tijelo koje bira, u ovom slučaju Kongres, većinom glasova može odlučiti da se izbor izvrši i javnim glasanjem, odnosno aklamacijom.

Za Kongres SDA pripremljeni su i glasački listići za tajno glasanje, ali će se delegatima Kongresa ponuditi pitanje, iz razloga racionalnosti i uštede na vremenu, da se izbor predsjednika obavi javnim glasanjem, jer se radi o jednom kandidatu.

U toku procesa kandidovanja pristiglo je više od 50 imena kandidata za potpredsjednike stranke, a među njima je 28 ispunilo formalno-pravne kriterije da imaju dovoljan broj nominacija.

Odredbama Statuta propisano je da niko ne može biti više od tri mandata na jednoj poziciji, te da niko ne može biti predsjednik na dva nivoa, što su do sada imali.

Delegatima će biti predloženo i nekoliko rezolucija, a između ostalih, tu su o osnovnim ciljevima ekonomske politike i politike razvoja, o načelima i ciljevima vanjske politike, EU i NATO integracija, o vladavini prava, sigurnosti i odbrani, zatim o održivom povratku izbjeglih i raseljenih osoba, o politikama u oblasti obrazovanja, nauke, odgoja, kulture, sporta i mladih… Također, biće iznesen prijedlog Programske deklaracije SDA.