Sastanak predstavnika boračkih udruženja sa Vladom TK

Delegacija Vlade TK predvođena pemijerom Denijalom Tulumovićem danas su upriličili sasatanak sa predstavnicima boračkih udruženja u TK. Najviše je riječi bilo o usklađivanju kantonalnog Zakona o dopunskim pravima boraca sa nedavno donešenim krovnim zakonom ali i o zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca kao i članova njihovih porodica. Na sastanku je posebno istaknuto da boračka udruženja u Vladi TK imaju saveznika.Opširnije u video prilogu.

Pročitajte...