Savez samostalnih sindikata BiH traži povećanje minimalne satnice na 3,59 KM

Na konstituirajućoj sjednici Predsjedništva UO Saveza samostalnih sindikata BiH, imenovani su članovi svih organa i tijela Saveza za mandatni period 2018-2022.g. Upravni odbor Samostalnih sindikata BiH utvrdio je prijedlog Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH. Jedna od najvažnijih izmjena odnosi se na minimalnu satnicu. Važeća minimalna satnica iznosi 2,31 KM, a Sindikat traži povećanje na 3,59 KM.  „Satnica se radi na bazi povećanja troškova života. Ako uzmete u obzir da je potrošačka korpa za četveročlanu porodicu blizu  2000 KM, a mi imamo prosječnu platu oko 870 KM znači dvije i po prosječne plate bi trebale da bi četveročlana porodica normalno živjela“, rekao je    Fahrudin Šahović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata TK.  „Iz ekonomske krize se izlazi stimulisanjem potrošnje, a za to je neophodno povećanje plata. Na taj način će se puniti budžet i vanbudžetski fondovi, penzioni i zdravstveni, kao i za nova zapošljavanja. Međutim nismo imali razumijevanje Federalne vlade do sada“, dodao je Šahović. Neke od mjera koje Savez samostalnih sindikata BiH predlaže kako bi se zaustavilo masovno iseljavanje stanovništva odnose se na adekvatne naknade i dodatke za prekovremeni i rad vikendom.  „Zaboravlja Vlada FBiH da država gubi kada se ne obračunavaju radni sati vikenda i prekovremeni rad. gubimo na način da se manje isplaćuje radniku, a samim tim se uplaćuju manji doprinosi za zdravstvo, penziono i sve ostalo“, rekao je predsjednik Saveza samostalnih sindikata TK  Fahrudin Šahović. Prijedlog izmjena Opšteg kolektivnog ugovora također se odnosi na povećanje zaštite radnika i stvaranje boljeg poslovnog ambijenta. Savez samostalnih sindikata BiH će tražiti zajednički sastanak sa ostalim socijalnim partnerima: Udruženjem poslodavaca FBiH i Federalnom vladom,  kako bi razmotrili sve primjedbe i došli do konsenzusa.