Savez udruženja GSS-a najavljuje borbu za usvajanje Zakona o GSS-u u BiH

Gorske službe spašavanja donijele su odluku o ujedinjenju kako bi se izborili za zakonsko regulisanje njihovog djelovanja. Tretman sa zakonskom snagom bi, kako kažu, definisao ko su i šta rade, priznao posjedovanje javne ovlasti kao u susjednim državama, prava i obaveze, ali i finansiranje. Podsjećaju vlasti da ne zaborave da u slučaju bilo kakve potrebe spasavanja prvi poziv ide upravo njima. Razlog zbog kojeg su se udruženja gorskih službi spasavanja u BiH odlučile na ujedinjenje je neadekvatnan tretman u društvu, kaže predsjednik Saveza gorskih službi spasavanja u BiH, Zdenko Marić. Istakao je da udruženja opstaju i uspješno realizuju akcije potrage i spasavanja jer njihovi članovi, prije svega, rade srcem. Nažalost sve se to na nivou države smatra hobijem i to je jedan od raloga da se donese kvalitetan Zakon. Podsjeća da se u Okvirnom zakonu za zaštitu i spašavanje koji je donesen 2008. godine ova služba izjednačava sa planinarima, lovcima, radio-amaterima, i sl. što se nikako ne može porediti sa složenošću posla koji članovi ovih službi obavljaju u ekstremnim uslovima.
“Sve države oko naš su uredile GSS iz čiste potrebe. Dakle svakodnevo se potvrđuje potreba za GSS-om. Mi pokrivamo i spašavanje na kopnu i u vodi, na vodi i pod zemljom, kao i potragom za izgubljenim i nestalim osobama. Rijetko prođe dva do tri dana da mi ne radimo neku intervenciju”, kazao je Zdenko Marić, predsjednik Saveza GSS u BiH.
Predsjednik GSS-a stanica Tuzla, Edin Selvić kaže da njihov rad guše brojni problemi. Navodi da na razne načine pribavljaju opremu jer se radi o neprofitnoj, nevladinoj organizaciji koja radi čisto na volonterskoj osnovi.
Ipak, najveći problem je uređenje odnosa u sistemu civilne zaštite i provođenja jedinstvene obuke za sve pripadnike GSS-a.
“Vvrlo često se nalazimo na terenu i svi zajedno moramo funkcionirati dobro. Nije baš sve jedno kad se neki GSS obučava na jedan, drugi na drugi način kada se nađemo na terenu. To baš i ne izgleda dobro i onda je ugrožen onaj koga spasavamo”, pojasnio je Marić.
U saradnji sa GSS-om Češke Republike i Razvojne agencije krenuli su u projekt jačanja kapaciteta GSS-a U BiH. Biće izrađena Studija koja će analizirati trenutnu poziciju ove službe i pripremti materijal koji će biti upućen nadležnima, odnosno Parlamentu kako bi se pokrenula procedura usvajanja pomenutog zakona. Očekuje da nadležna ministarstva pokrenu procedure za promjene u zakonima koje će dovesti do rješenja u ovoj oblasti. Vjeruju u pozitivam ishod.
“”Svi mi imamo ista raymiđljanja što se tiče zakona. U stalnom smo kontaktu da vidimo šta se može poboljšati i da jednostavno BiH kaže da treba GSSS službu kvalitetnu, jauku i sposobu i da nam se ne dese neželjene situacije pa da stanemo i ne znamo gdje ćemo”, kaže Selvić.
Predsjednik udruženja Gorskih službi spasavanja kaže da vlast ne treba zaboraviti da u najkritičnijim situacijama po živote građana prvi poziv ide Gorskim službama spasavanja.

Pročitajte...