Vlada TK-Za kapitalne izdatke 2,5 miliona maraka

Vlada TK je utvrdila Raspored sredstava sa potrošačke jedinice-Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2021.godinu. Ove godine u Budžetu su planirana 2,5 miliona maraka, ranije je raspoređen dio sredstava, a danas je utvrđen način raspodjele oko milion i 74 hiljade maraka. Najveći dio sredstava odnosi se na objekte iz oblasti obrazovanja, oko 985 hiljada maraka.