SDA: Budućnost visokog obrazovanja u TK iz perspektive Izborne platforme SDA BiH

Oko četrdeset univerzitetskih nastavnika učestvovalo je juče  u radu okruglog stola na temu „Budućnost visokog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu iz perspektive Izborne platforme SDA Bosne i Hercegovine“, navodi se u saopštenju KO SDA Tuzla Podržani su ključni ciljevi u oblasti visokog obrazovanja postavljeni u Izbornoj platformi SDA BiH. Posebno je naglašena potreba hitne promjene Zakona o visokom obrazovanju u cilju otklonjenja prepreka ostvarivanju upravljačke autonomije i povezivanja Univerziteta u Tuzli sa realnim sektorom i međunarodnim institucijama i fondovima. Zaključeno je i da profesore Medicinskog fakulteta radno angažirane na Univerzitetsko kliničkom centru treba izjednačiti u  svim pravima sa ostalim nastavnicima.Bego Gutić, nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona je u sam vrh prioriteta budućeg sastava skupštine, pa i vlade, svrstao vraćanje upravljačke autonomije Univerzitetu i stvaranje uslova za njegovo efikasno funkcionisanje i postizanje evropskih standarda; kako u području edukacije tako i u području naučnih istraživanja., navodi se u saopštenju KO SDA TUZLA