Šef Misije OSCE-a u BiH boravio u Ugljeviku, podržao projekte dvije škole

Iako je od rata u našoj zemlji prošlo već više od dvadeset godina, i dalje možemo pronaći očite primjere netolerancije u gotovo svim oblastima života. Najopasnije je kada se ono pojavi u školskim klupama, pa mladima onda ne ostane drugo nego prihvatiti nametnuto. Da ne žele živjeti i obrazovati se samo po jednom principu, dokazuju dvije škole, u Teočaku i Ugljeviku, čiji su predstavnici odlučili pokušati nešto drugačije. Svoje učenike okrenuti jedne prema drugima i učiti ih ljubavi i prihvatanju drugačijeg. Iako nisu usamljeni u tome, žele napraviti veću proimjenu i u taj projekat uključiti sve škole u BiH koje se suočavaju sa sličnim izazovima. U posjeti su im danas boravili predstavnici OSCE-a i Međunarodne zajednice, koji im u tome pružaju punu podršku.

Pročitajte...