Šestan: Centar u Tuzli namijenjen je osobama s autizmom iz cijele BiH

Na prošlosedmičnoj sjednici Vlada Federacije BiH zadužila je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da pokrene proceduru odobravanja izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve budžeta FBiH za 2018. godinu u iznosu od 150.000 KM za izgradnju Centra za autizam u Tuzli.

Vlada je ocijenila da je nastavak izgradnje potpuno opravdan kako bi ovaj centar što prije mogao biti stavljen u funkciju.

Sa tom činjenicom se slažu i iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, gdje je pomoćnik ministra za socijalnu zaštitu, zaštitu civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom Edin Šestan istakao za Fenu da će kompleks koji zauzima Centar za autizam moći prihvatiti osobe s autizmom sa područja cijele Bosne i Hercegovine.

– Podatke o rasprostranjenosti osoba sa autizmom za cijelu BiH nemamo, ali je na području Tuzlanskog kantona evidentirano 80-ero djece-osoba sa autizmom, što ne znači da bi stručnom ranom detekcijom ovaj broj bio nažalost veći – kazao je Šestan.

Poremećaji autističnog spektra odnose se na niz stanja karakteriziranih otežanim usvajanjem socijalnih vještina, ponavljajućim ponašanjima te poteškoćama u govoru i neverbalnoj komunikaciji.

Na području Tuzlanskog kantona trenutno ne postoji niti jedna specijalizirana ustanova koja bi pružala organizirani oblik stručne pomoći i podrške u rastu i razvoju autistične djece.

– Roditelji djece s autizmom postaju sve stariji i teško im je brinuti se o svojoj djeci, kojoj je potrebna 24-satna njega. To je i psihički i fizički veoma naporno,  iziskuje velika financijske izdatke jer su oni vrlo  specifična skupina i svaka osoba s autizmom je individualan slučaj kojem tako treba pristupiti. Naime, mnogima su potrebni posebni i skupi lijekovi, nekima pelene, nekima posebna hrana i slično, što zahtijeva  posebne novčane izdatke, pa ovo stanje povlači i svojevrstan socijalni aspekt. Imajući sve to u vidu ne treba posebno naglašavati važnosti izgradnje centra – pojašnjava Šestan.

S obzirom da će ovo biti prvi centar u BiH,  izgrađen s namjerom da liječi autističnu djecu, naglašava da „autizam kao jedan od najtežih razvojnih poremećaja kod djece, zahtijeva ranu detekciju i otkrivanje, po mogućnosti do navršene druge godine, ali i ranu habilitaciju i rehabilitaciju u specijaliziranim ustanovama“.

– Pored rane detekcije, dijagnostike i rane intervencije, Centar za autizam bi bio ustanova za odgoj i obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i brigu o mentalnom zdravlju, stanovanje i uključivanje u svijet rada i društvo u cjelini, osoba sa poremećajem iz autističnog spektra. Na ovakav način bi se roditeljima djece–osoba sa autizmom značajno pomoglo, a njihova djeca će imati sigurniju budućnost, humaniji i dostojanstveniji život i prilike za osposobljavanje do samopomoći – rekao je u izjavi za Fenu pomoćnik ministra za socijalnu zaštitu, zaštitu civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom Edin Šestan.

Pročitajte...