SINDIKAT LJEKARA DOBIO REPREZENTATIVNOST

 

Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu dobio je reprezentativnost, na osnovu rješenja koje je izdalo Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Ovim je otvorena mogućnost da doktori medicine i stomatologije s Kantonalnom vladom počnu pregovore za potpisivanje kolektivnog ugovora, što bi se trebalo dogoditi u narednim danima. Krajnji rezultat potpisivanja ugovora je povećanje plata doktorima medicine i stomatologije, odnosno izjednačavanje sa njihovim kolegama u drugim kantonima Federacije. Opširnije u prilogu.