Sjednica GV Živinice: Usvojen budžet, Nail Jusić izabran za novog-starog predsjedavajućeg

U Živinicama je danas održana prva redovna sjednica Gradskog Vijeća u novom sazivu. Vijećnici su usvojili budžet Grada u iznosu od 28 miliona i 994 hiljade KM. Nakon završene redovne sjednice održan je i nastavak konstituirajuće sjednice koja je prekinuta 6. janura ove godine. Na konstiuirajućoj sjednici izabrano je rukovodstvo gradskog vijeća Živinice.

Novinar: Avdo Mešanović

Na danas održanoj sjednici Gradskog vijeća Živinice razmatrani su Prijedlog budžeta grada Živinice za 2021.godinu i Odluka o njegovom izvršenju. Vijećnici su s 24 glasa za usvojili gradski budžet u iznosu od 28. 994 000 KM. Kako je rekao gradonačelnik Samir Kamenjaković u budžetu grada Živinice je preko 6,5 miliona izdvojeno za veoma važne kapitalne projekte. Budžet je većim dijelom programski, jer je metodologija koju je predvidjelo Ministarstvo finansija FBiH i TK izmijenjena u ovom budžetu, tako je osnovano nekoliko fondova…

– Gdje ćemo imati fond za nevladine organizacije, boračke organizacije, sportske klubove koji će morati putem svojih programa u okviru svojih djelatnosti prijaviti se na javni poziv koji će raspisati Grad Živinice i tako koristiti sredstva. Dakle ovdje se radi o transparentijem budžetu, sigurno i kvalitetnijem budžetu kada je u pitanju odnoso prema nevladinim organizacijam i sportskim klubovima, kazao nam je gradonačelnik Kamenjaković.

Kako je istakao gradonačelnik Kamenjaković ove godine se nastavlja i sa krucijalnim projektima koji se ogledaju kroz izgradnju projektne dokumentacije za vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Održan je i nastavak konstituirajuće sjednice na kojoj su izabrani predsjedavajući gradskog vijeća Grada Živinice i njegovi zamjenici. Odlukom većine za novog/starog predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice izabran je Nail Jusić.

– Nadam se da će najviše benefita od svega ovoga imati građani Grada Živinica. Trudit ćemo se da započete projeke realizujemo, grad zaista zaslužuje onaj epitet koji u BIH izgradio i onaj imidž koji je izgradio. Trudit ćemo se da Grad Živinice prije svega otvorimo za sve da nastavimo sa izgradnjom infrastrukture i projekata koji su započeti, otvaranju novih radnih mjesta. Zaista gradonačelnik i gradsko vijeće pokuzuju tu simbiozu i rezultate na terenu su vidljivi, istakao je Jusić.

Za zamjenike predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice u naredne 4 godine, izabrani su Semir Butković i Sejfo Muharemović .

(RTVTK)

Pročitajte...