Sjednica Općinskog vijeća u Kladnju

U Kadnju će danas biti održana sjednica OV. Dnevnim redom  je predviđeno razmatranje Godišnjeg obračuna Budžeta općine Kladanj za prošlu godinu, kao i Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2018-tu. OV u Kladnju će razmatrati Izvještaj o izvršenoj procjeni štete od priordne nepogode na području Kladnja, uzrokovane visokim snježnim padavinama u januaru ove godine.