Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona

Za danas je zakazana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona hitnog karaktera. Na sjednici će biti raspravljano o donošenju Odluke o davanju potrebnog ovlaštenja i saglasnosti u vezi sa izgradnjom objekta Roditeljska kuća u krugu Klinike za dječije bolesti UKC-a Tuzla. Trebala bi biti donesena i Odluka o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona.

Pročitajte...