Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera zakazana za petak, 15 januara

Na današnjoj sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, zakazana je 35. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera. Predloženo je razmatranje sljedećih tačaka dnevnog reda:

  1. Prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
  2. Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
  3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
  4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2021. godinu

Sjednica Skupštine će biti održana u skladu sa propisanim mjerama predostožnosti od širenja korona virusa.

Pročitajte...