Sjednice općinskih vijeća u Banovićima, Gradačcu i Lukavcu

NA DNEVNOM REDU IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA ZA 2019. GODINU

Za danas zakazana sjednica OV Gradačac. Pred vijećnicima  će se naći Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta,  te Izvještaj o utrošku budžetske rezerve Budžeta Općine Gradačac sve za  2019. godinu. Vijećnici će se izjašnjavati i o Prijedlogu odluke o izmjenama Odluke o bezbijednosti saobraćaja na putevima općine Gradačac, Prijedlogu rješenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava, Prijedlog u Programa održavanja riječnih korita za 2019. Godinu.

ZASJEDAJU VIJEĆNICI U BANOVIĆIMA

Danas zasijedaju vijećnici u Banovićima, a pred njima će se  između ostalog naći  Izvještaj o radu općinskog načelnika i općinskog organa uprave za prošlu godinu, Prijedlog pravilnika o utrošku sredstava iz Budžeta za posdsticaje proizvodnje svježeg kravljeg mlijeka u 2019. Godini, te Informacija o uspostavi Centra za razvoj inkluzivnih praksi Vijećnici bi se trebali izjasniti i o Odluci o stavljanju van snage osluke o naknadama za korište4nje građevinskog zemljišta.

VANREDNO ZASIJEDANJE

Vanrednu sjednicu Općinskeog vijeća danas će održati vijećnici u Lukavcu. Na dnevnom redu je samo jedna taćka, a to je razmatranje zahtjeva  Općinskog načelnika za preispitivanje  Odluke o imenovanju Nadzornog odbora JP ”Rad” Lukavac od 19.02.2019. godine.

Pročitajte...