Skup građana Lukavca

U organizaciji Foruma za zaštitu okoliša Općine Lukavac za danas je na Bremen placu najavljen  skup građana  pod sloganom “Pravo na zdrav okoliš ”.Posljednji skup građana Lukavca koji su željeli ukazati na problem ekologije u ovom gradu organizovan je u decembru 2015. godine, kada  je nekoliko hiljada građana Lukavca zatražilo od nadležnih organa i službi te vlasnika fabrika sa područja Općina Lukavac što hitnije rješavanje problema zagađenja zraka. Sa skupa je poručeno da se u skladu sa zakonima i normama zaustavi zagađivanje zraka i ispune preuzete obaveze koje su definisane okolinskom dozvolom.