Skup o unapređenju proizvodnje šljive

Udruzenje Nezavisni biro za razvoj u saradnji sa Kantonalnom privrednom komorom Tuzlanskog kantona organizuje strucni skup na temu: ,,Poticanje politike za unaprijedenje vocarstva u Tuzlanskom kantonu i Brcko distriktu BiH”.  Cilj je na osnovu postojecih Poticajnih politika navedena dva podrucja utvrditi mjere i konkretne preporuke za poboljsanje u sektoru vocarstva s posebnim fokusom na inovativnost proizvodnje sljive.