Svijet bez “Polia“

Rotaract Club Tuzla 99 obilježava historijski napredak ka svijetu bez polia, ukazujući na značaj angažmana zajednice u podršci pri zaustavljanju ove paralizirajuće bolesti. Milioni članova Rotarijanske zajednice širom svijeta obilježavaju 24. oktobar, kao dan borbe protiv ove bolesti, raznim akcijama. Cilj je podici svijest, skupiti sredstva i podržati iskorjenjivanje  ove bolesti, čiji se nastanak prevenira vakcinacijom. Akcija dijeljenja letaka održat će se u Bingo City Centru danas u 18:00h.