Skupština TK danas razmatra prijedlog Zakona o komunalnim djelatnostima

Skupština Tuzlanskog kantona danas razmatra prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima ovog kantona.

Na dnevnom redu je i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, kao i o priznavanju inostranih obrazovnih isprava.

Bit će razmaran i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija.

Poslanici će se izjašnjavati i o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine Tuzlanskog kantona

Skupština TK razmatrat će i Izvještaj o radu Vlade TK, te o  izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2017. godinu

Bit će razmatrano nekoliko izvještaja o radu i poslovanju kantonalnih institucija poput Zavoda za javno zdravstvo, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kao i  Univerziteta u Tuzli za 2017. godinu.

Također će biti razmatrana i Informacija o stanju u oblasti kulture u prošloj godini, kao i prednacrt federalnog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, radi davanja mišljenja Skupštine TK.