Skupština TK-Jednoglasnmo usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

Skupština TK je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Na taj način rješeno je pravo na ostvarivanje naknade demobilisanih branilaca mlađih od 57 godina koji su duće od godinu dana nezaposleni. Za ovo je u Budžetu kantona planirano 6 miliona maraka. Procjenjuje se da bi ovo pravo iz kantonalnog budžeta moglo koristiti oko 6 hiljada i 400 branilaca. Na sjednici su razmatrane i Inormacije, o poduzetim mjerama u cilju prevencije i sprečevanja širenja korona virusa, odnosno, o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima.

Pročitajte...