Održana sjednica OV Čelić

Od pet tačaka dnevnog reda Vijećnici Općinskog vijeća Čelić na današnjoj sjednici podršku su dali za njih četiri, dok je jedna vraćena na doradu i o njoj će se raspravljati na nekoj od narednih sjednica. Riječ je o prijedlogu odluke o odobravanju kreditnog zaduživanja općine u iznosu od 800 hiljada KM.
Većinom glasova vijećnika OV Čelić usvojen je Izvještaj o izvršenju budžeta općine za period 01.01.-31.12.2019. godine. Budžet općine u protekloj godini je iznosio 3 miliona i 97 hiljada KM, dok su rashodi bili za oko 20 hiljada manji. To u konačnici znači da je ostvaren tekući suficit, kaže predsjedavajući OV Čelić, Mujo Jusić. Podršku vijećnika dobila je i izmjena i dopuna budžeta općine za 2020. godinu.
“Razlog za izmjenu i dopunu budžeta za 2020. godinu su sredstva koja su pristigla sa viših nivoa vlasti. Radi se o sredstvima od 100 KM koja će biti iskorištena za izgradnju sportske dvorane, kao i sredstva koja su stigla od Skupštine Brćko Distrikta za izgradnju potisnog voda”, navodi Jusić.
Prijedlog odluke o odobravanju kreditnog zaduženja od 800 000 KM nije dobio podršku Vijeća.
“Za nastavak sportske dvorane Čelić i sanaciju i popravku lokalnih puteva. Mi ćemo ovaj materijal vjerovatno dopuniti i doraditi i on će ići na nakoj od narednih sjednica ponovo u raspravu i na odlučivanje”, pojašnjava Jusić.
U cilju kvalitetnijeg snabdijevanja električnom energijom data je saglasnost na prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina radi izgradnje trafostanice. Tako će se stvoriti bolji uslovi za razvoj poljoprivrede, prije svega jagodičastog voća u MZ Čelić, za šta je neophodno kvalitetno napajanje strujom i pokretanje sistema navodnjavanja parcela.

Pročitajte...