Skupština TK: Sastanak sa predstavnicima boračkih saveza i udruženja TK

Zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca i usklađivanje kantonalnog sa federalnim  Zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica – bile su okvirne teme današnjeg sastanka predstavnika boračkih saveza i udruženja TK sa predsjednikom Skupštine TK i njegovim zamjenicima. Skupština je uvijek bila otvorena za rješavanje boračkih problema i tako će biti i u nastavku – naveli su domaćini sastanka.