Smanjen makadamski dio cesta u općini Čelić

JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona završila je rekonstrukciju regionalne ceste R-456 “Previle-Humci-Šibošnica”. Radi se o dionici dugoj 1000 metara koja je do sada bila makadamskog karaktera.

Kraj rekonstruisanog dijela puta na području općine Čelić značajan je „jer je njegovim završetkom smanjen makadamski dio regionalnih cesta“ kazao je po okončanju radova direktor Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Zijad Omerčić.

Vrijednost ugovorenih radova iznosila je 577.000,00 KM. Izvođač radova je bio Roading doo Gračanica koji je u predviđenom roku od 120 kalendarskih dana uspio posao privesti kraju. Nadzor nad izvođenjem radova je vršio IG Banja Luka.

Pročitajte...