SOC pozdravio napore Vlade FBiH da pravno zaštite i prepoznaju istospolne parove

Sarajevski otvoreni centar (SOC) pozdravio je danas nastojanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a posebno Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, da pravno zaštite i prepoznaju istospolne parove i njihove porodice u ovom entitetu.

Današnji zaključak Federalne vlade da se formira radna grupa koja će raditi na izradi zakona kojim bi te zajednice bile prepoznate i zaštićene, SOC smatra uspjehom njihovog zagovaranja i ukazivanja na realnost postojanja istospolnih parova i njihovih porodica u BiH.

Istraživanje te organizacije iz 2017. godine pokazalo je da 80 posto istospolnih parova u BiH želi zaključiti životno partnerstvo, ali da njihove višegodišnje stabilne emotivne i ekonomske zajednice, te zajednički život državne institucije ni na koji način ne prepoznaju.

– Da istospolne životne zajednice, usprkos uzajamnoj ljubavi i poštovanju, ipak trebaju pravnu zaštitu i prepoznavanje, potvrdili su i zahtjevi istospolnih parova za upis u matične evidencije – saopćeno je iz Sarajevskog otvorenog centra.

U BiH, bračni i vanbračni partneri imaju više od 1.000 prava na osnovu svojih zajednica, a sva ova prava uskraćena su istospolnim partnerima i otežavaju im zajednički život.

Sarajevski otvoreni centar ponudio je ekspertsku podršku Vladi FBiH u nastojanju da zaštite istospolne parove te da postupe prema preporukama Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, Vijeća Evrope i presudama Evropskog suda za ljudska prava.

Nakon današnje sjednice Vlade FBiH na kojoj je usvojen ovaj zaključak SOC se obratio Ministarstvu pravde FBiH sa zahtjevom da budu uključeni u radnu grupu te poslali prethodno izrađene dokumente koji mogu koristiti njenom radu.

Vlada Federacije BiH će imenovati interresornu radnu grupu koja će analizirati propise u okviru kojih istospolni parovi iz životne zajednice mogu ostvarivati prava koja proizilaze iz Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda te predložiti propise koje je potrebno donijeti.

(RTVTK/FENA) J.Č.