Specijalni izvjestitelj UN-a: Potrebni dodatni napori na nivou BiH u vezi s migrantima

Obični građani u Bosni i Hercegovini su iskazali solidarnost i simpatije prema migrantima, kazao je Specijalni izvjestitelj Ujedinjenih nacija za ljudska prava migranata Felipe Gonzalez Morales, koji je danas u Sarajevu prezentirao svoje preliminarne zaključke i preporuke o situaciji s migrantima na području BiH, javlja Anadolu Agency (AA).

“Obični građani su pokazali solidarnost prema tim ljudima, ali povećani val migranata je, s druge strane, pokazao značajne koordinacijske slabosti institucija na različitim nivoima BiH”, kazao je Morales na konferenciji za medije i dodao:

“Uprkos činjenici da su vlasti bile svjesne dolaska migranata, uključujući i tražitelje azila, nedotatak strategije državnih vlasti izazvao je frustracije”, rekao je Morales, dodajući da vlasti na nivou BiH nemaju dovoljno snage da provedu odluke u vezi s migrantima u kantonima i općinama zbog čega bi, kako je kazao, trebali poduzeti dodatne napore na državnom nivou.

Napomenuo je kako je njegova ocjena s terena da je zakonski i pravni okvir u BiH u vezi s pitanjem migranata i migracija općenito u skladu s međunarodnim konvencijama o zaštiti ljudskih prava koje je do sada ratifikovala Bosna i Hercegovina.

Ipak, istakao je da je 14 dana dosta kratak period kako bi migranti predali zahtjev za azil relevatnim bh. institucijama, napominjući da postoje i drugi problemi kao što je prijavljena adresa boravka, za što je kazao da je neizvodivo.

“Prihvatni centri u BiH su uglavnom otvorenog tipa. Posjetio sam šest centara. Impresioniran sam naporima koje tamo poduzima osoblje agencija UN-a i organizacija ciivlnog društva kako bi osigurali uslove za porodice s djecom”, rekao je Morales.

Istakao je ipak da postojeći kapaciteti za migrante ne zadovoljavaju postojeće potrebe kao i da postoji nedostatak alternativnih smještajnih objekata za djecu bez pratnje i žrtve eksploatacije i nasilja.

Dodao je da, primjerice, uslovi u prihvatnom centru na lokaciji Vučjak u Bihaću nikako nisu dovoljni, te da nema tekuće vode i struje, apelujući na bh. vlasti da pronađu alternativnu lokaciju na kojoj bi bili smješteni ti migranti.

“Zima se približava te je stoga, dok neko ne strada, potrebno da vlasti pronađu dodatni smještaj za muškarce migrante koji su bez smještaja. Potrebno je da se uključe različiti nivo vlasti, ali državni nivo bi trebao imati ključnu ulogu u tom smislu”, kazao je Morales.

Na kraju je izrazio nadu da će vlasti u BiH ispuniti svoje obaveze u vezi sa stanjem migranata kao i sa zaštitom njihovih ljudskih prava.

Specijalni izvjestitelj UN-a za ljudska prava migranata 1 Okt 2019 Uto 17:51boravio je u Bosni i Hercegovini od 24. septembra do 1. oktobra. Tokom boravka u BiH ocijenio je zakone, politike i prakse, kao i njihov uticaj na ljudska prava svih migranata.

U tom cilju u Sarajevu, Banjoj Luci i Bihaću sastao se s predstavnicima nadležnih organa vlasti, pravosuđa, Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, agencija Ujedinjenih nacija, relevantnih regionalnih organizacija, organizacija civilnog društva, kao i s migrantima.

Također je obišao i imigracione centre, prihvatne centre za smještaj tražitelja azila, među njima djece i porodica, kao i sve druge privremene prihvatne centre za smještaj migranata. Izvještaj Specijalnog izvjestitelja će biti dostavljen Vijeću za ljudska prava u junu 2020. godine.

Pročitajte...