SPU: Predizborni skup stranke penzionera – umirovljenika u Kladnju

Stranka penzionera-umirovljenika Bosne i Hercegovine održala je 13.09.2018 godine, u 18:00 sati predizborni skup u Kladnju pred velikim brojem svojih članova i simpatizera. Na skupu su se prisutnim članovima i simpatizerima stranke obratili članovi užeg rukovodstva stranke, kandidati sa listi za Skupštinu Tuzlanskog Kantona, Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, i Predstavnički dom Skupštine Bosne i Hercegovine, gdje su govorili o značaju rada stranke za korist i interese penzionera i nezaposlenih građana, stalne ciljeve i zadatke stranke, planove stranke u periodu između 2 izborna perioda, načinu glasanja i značaju glasanja za Stranku penzionera-umirovljenika BiH. Na postavljena pitanja članova i simpatizera stranke, stoji u Saopštenju SPU BiH.