SPUBiH: Predizborni skup na Husinu

Stranka penzionera-umirovljenika BiH je u Tuzli, MZ Husino održala predizborni skup, na kojem su predstavljeni kandidati sa listi. Skupu su se obratili Predsjednica Predsjedništva KO Tuzla Jovanka Marić, dopredsjednik Predsjedništva Ivo Marić, nosioci listi za Skupštinu TK Spomenka Mičić, za Parlament F BiH Ramiz Ibrišević, Nada Tadić i najmlađi član i kandidat Šejla Smajlović, koji su nakon obraćanja dali upute kako pozvati na izbore sto više svojih prijatelja i komšija i kako glasati za Stranku penzionera-umirovljenika BiH i svoje kandidate. Rukovodstvo stranke KO Tuzla i kandidati sa listi su istog dana prisutvovali i Centralnom predizbornom skupu Stranke penzionera-umirovljenika BiH KO Zenica, održanom na trgu u Zenici.  Svojim obraćanjima govornici su ukazivali na naše opće stanje u kojem se trenutno nalazimo, zahvaljujući najviše našim penzionerima, kao i pripadnicima drugih socijalnih kategorija koji su članovi u drugim političkim strankama čiji se ciljevi ne poklapaju sa interesima penzionera, omladine, nezaposlenih, RVI i demobilisanih boraca.