Među 33 žrtve kojima je danas klanjana dženaza su i braća Asim i Kasim Isaković

Svi posmrtni ostaci koji su danas ukopani su nekompletni. Pokoja kost pronađena je u sekundarnim masovnim grobnicama. Rijetki su oni koji su se vratili u Srebrenicu i Podrinje da žive.
Među 33 žrtve kojima je danas klanjana dženaza su i braća Asim i Kasim Isaković, braća Fahrudin i Zijo Mujić, otac i sin Zaima i Fuad Pilav. Šefika Muharemović došla je ukopati rođaka Fadila Gabeljića, koji je u vrijeme ubistva imao tek 21-u godinu. Šefika i njena tetka proučile su Jasin za do sada ukopane u Potočarima. U bližoj familiji broji 30 muškaraca i dječaka koji su ubijeni tokom ’95. godine. Selmir Suljić ukopao je u Potočarima oca Sabita koji je ubijen u 21-oj godini. Još jedna žrtva genocida koja je pronađena u sekundarnoj masovnoj grobnici u Liplju. Selmira je majka za Tuzlu odnijela u naručju sa samo sedam mjeseci života. Do 2009. godine postojala je nada da će se babo odnekud javiti živ, ali je sinovljeva krv potvrdila da kost iz jedne od grobnica upravo pripada njegovom ocu.