Srednjoškolci u TK će se takmičiti na kvizu znanja iz saobraćaja

Učenje saobraćajne kulture u školama u Tuzlanskom kantonu postaje još zanimljivije. Od naredne školske godine srednjoškolci će imati priliku da uče od stručnjaka koje je oko jedinstvenog projekta okupilo Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja. Osim predavanja koje će organizirati u školama učesnicama projekta, u planu je i održavanja takmičarskog kviza, s nagradom za cijeli prvoplasirani razred. Inicijalni sastanak o ovoj temi održan je danas u tuzlanskoj saobraćajnoj školi.

novinar Azra Mešić

Učenici srednjih škola u najmnoogoljudnijem kantonu u Federaciji Bosne i Hercegovine koji izučavaju predmete vezane za saobraćaj imat će priliku da svoja znanja pokažu na takmičarskom kvizu čije je održavanje iniciralo Ministarstvo za trgovinu, turizam i saobraćaj Tuzlanskog kantona. Na sastanku njegovih djelatnika i direktora škola, te predstavnika MUP-a, Ministarstva za obrazovanje i nauku i kantonalnog Pedagoškog zavoda formirana je stručna Radna grupa.

– Koja će imati zadatak da napravi pitanja za kviz koji će djeca u narednoj školskoj godini raditi. Šta je cilj? Opismenjavanje saobraćajne kulture učenika i šire javnosti, kaže Jasenko Smajić, direktor Saobraćajne škole u Tuzli.

Tokom  ljeta ova Radna grupa će osmisliti pitanja za kviz i prateći katalog pitanja, a samo takmičenje školskih razreda počet će s novom školskom godinom.

– Da se izvede na neki način takmičenje oko tog usvojenog znanja i da se prenosi to znanje na druge učenike i koji nisu učesnici u ovom takmičenju. Nivo bezbjednosti saobraćaja je vrlo važan faktor u svakom društvu tako da na ovaj način pokušavmo podići bezbjednost saobraćaja na viši nivo, pojasnio je Amir Jusufović, vd direktora Elektromašinske škole u Lukavcu.

To je jedan od najboljih načina za učenje kaže direktor lukavačke Elektromašinske škole koja među ostalima obrazuje učenike za vozače motornih vozila i tehničare drumskog saobraćaja. Opravdanost projekta je u činjenici da su učenici svih uzrasta objektivno najugroženiji učesnici u saobraćaju, kazao je resorni ministar.

– Mi smo evo u tom programu postavili i da najbolji razred od svih tih škola, 7 koliko je obuhvaćeno, biti poslani na jednu jednodnevnu ekskurziju u jedan bosanskohercegovački grad i u njemu firme koje imaju dodira sa saobraćajem. I mi iz Ministarstva svake godine ulažemo ta sredstva u bezbjednost saobraćaja što nam je i potrebno, dodao je Mirsad Gluhić, ministar saobraćaja, trgovine i turizma TK.

Namjera resornog Ministarstva je da ovaj kviz organizuje svake naredne godine. Da on uđe u kalendar školskih takmičenja i da se učešćem uključe sve srednje škole sa područja Tuzlanskog kantona.