SSSBiH: Tekst prijedloga Zakona o reprezentativnosti sindikata je neprihvatljiv

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine oštro osuđuje potez Vlade FBiH i Ministarstva rada i socijalne politike FBiH, koji su uputili tekst Prijedloga Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca bez usaglašenih stavova sa socijalnim partnerima. Stoga su uputili dopis Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH u kome su, između ostalog naveli da bi taj tekst i još neke odluke Federalne vlade mogli izazvati masovne proteste.
Donošenje Zakona o reprezentativnosti sindikata bez socijalnog dijaloga je neprihvatljivo, navodi Fahrudin Šahović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata TK. Tekst Prijedloga Zakona koji su uputili Vlada FBiH i Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH dovela bi do toga da manjina upravlja većinom ili blokira rad preduzeća i ustanova, te da svaki poslodavac može u svom preduzeću formirati manjski sindikat, proglasiti ga reprezentativnim i s njim pregovarati.
“Mislim da je to nastavak urušavanja radničkih prava u BiH, posebno u Federaciji i mi smo pozvali parlamentarce da ovakav zakon u ovakvom nacrtu i radnoj verziji ne razmatraju, da se vrati na usaglašavanje i da kroz socijalni dijalog sve tri strane dođu do kvalitetnog rješenja”, kazao je Fahrudin Šahović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata TK.
Ovakav zakon će napraviti ogromne probleme i Federaciji, jer će imati hiljade sindikata koji će na potpuno legitiman način moći blokirati proces rada i u privatnim i u javnim preduzećima, pojašnjava Šahović.
“Tražili bi ono što je već piznato u Evropi i svijetu. Ako su nam puna usta Evropske unije ne trebamo izmišljati toplu vodu. Treba samo prepisati njihove zakone i prilagoditi ih našim vremenima. Znači ne treba urušavati i omalovažavati radnička prava. Onda se pitamo zašto nam građani iseljavaju iz države”, pojašnjava Šahović.
Njegovim usvajanjem bi moglo doći do uništenja sindikalnog pokreta jer će biti omogućeno formiranje 5 do 6 sindikata kod poslodavaca, u granskim oblastima i u samoj Federaciji, što će za posljedicu imati ostavljanje radnika bez osnovnih prava. Savez samostalnih sindikata BiH predlaže parlamentarcima da nacrt Zakona ponovo vrate na usaglašavanje socijalnim partnerima u Ekonomskom socijalnom vijeću FBiH.
Ukoliko ne dođe do socijalnog dijaloga iz sindikata najavljuje izlazak radnika na ulice kako bi protestima pokazali da nisu za ovakav zakon i sve zakone koje treba donijeti u F BiH bez usaglašavanja stavova svih strana.

Pročitajte...