Potpisivanje Ugovora za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području TK u 2021. godini

U toku je potpisivanje Ugovora između Ministartva prostornog uređenja i zaštite okolice TK sa korisnicima kojima su odobrena sredstva za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području TK u ovoj godini. Tristopet aplikanata sa područja Gradačca, Gračanice, Kalesije, Doboj Istoka, Srebrenika i Živinica ostvarili pravo na subvenciju, odnosno sufinansiranje nabavke kotlova na pelet. Vlada TK ove godine je u okviru ovog projekta odobrila 500 hiljada KM.
Sredstvima od maksimalno do 2 hiljade KM po aplikantu, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice sufinansira zamjenu postojećih kotlova na ugalj, kotlovima na pelet. U toku je potpisivanje ugovora sa korisnicima, kojima su odobrena sredstva za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području TK u ovoj godini.
Za ove namjene, odnosno sufinansiranje nabake kotlova na pelet u cilju smanjenja zagađenja zraka, u Budžetu TK ove godine obezbijeđeno je 500 hiljada KM.
Cilj i ovogodišnjeg programa je smanjenje broja individualnih ložišta na području TK.
Iz Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice krajem avgusta najavljuju još jedan Program namjenjen građanima, vezano za individualne stambene programe i povećanje energetske efikansoti.
Iz resornog Ministarstva pozivaju građane da se prijave i za ovaj projekat, nakon što prikupe svu potrebnu dokumentaciju. Svi ovi projekti, prema riječima ministra Karadžina, značajno će unaprijediti kvalitet zraka na području TK.