Šta se dešava nakon proglašenja tehničko-tehnološke nesreće na “Bijelom moru”?

Općinski štab civilne zaštite Lukavac donio je Odluku o proglašenju stanja tehničko-tehnološke nesreće zbog incidenta na taložnici “Bijelo more” preduzeća “Sisacam Soda Lukavac” koji je prouzrokovao zagađenje okolnog zemljišta i rijeke Spreče. Za dalje akcije i sanacije čeka se izvještaj Federalnog vodnog inspektora.

Pročitajte...