U Ministarstvu privrede TK potpisan ugovor u okviru projekta ” Pametne škole”

“Inovativnim umom do pametnih škola” ili skraćeno “Pametne škole”, naziv je 3,2 miliona KM vrijednog projekta koji se implementira u okviru INTERREG projekta IPA prekogranične saradnje Hrvatska –Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020. Vodeći partner je Centar za razvoj i podršku CRP, a jedan od partnera projekata je Tuzlanski kanton. S tim u vezi, u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona danas je potpisan Ugovor o pozajmici u iznosu od 300 000 KM sa ciljem realizacije ovog projekta.