Stari zakon, novi problemi!

Zbog izmjena Zakona o prebivalištu, koje su 2015. godine usvojene u Parlamentu BiH, danas mnogi građani imaju probleme s vađenjem ličnih dokumenata. Naime, predlagač izmjena Zakona je imao namjeru spriječiti određene manipulacije koje su se javljale prijavom prebivališta. Danas, ispostavlja se, posljedice osjećaju i građani koji nemaju veze sa prethodno pomenutim, posebno na području Tuzlanskog kantona.

Pročitajte...