Stećci Tuzlanskog kantona: Uspješno realizovan projekat!

Tokom 2015. i 2016. godine stručni tim Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona je uradio sveobuhvatno istraživanje bosanskih srednjovjekovnih nadgrobnika – stećaka na području Tuzlanskog kantona.

Istraživali smo stećke na terenu, a konačan cilj je bio utvrditi brojnosti očuvanost nekropola sa stećcima, ujedno zabilježiti motive i oblike na stećcima koji su dominatni na ovom području. Također, željeli smo da ukažemo i na potrebu zaštite ugroženih nekropola stećaka kroz njihovu dalju valorizaciju, konzervaciju, ali i adekvatnu prezentaciju.

Kroz dokumentaciju  i terensko istraživanje utvrđeno je da se na području Tuzlanskog kantona nalazi 185 nekropola sa više od 1.500 stećaka.

Nakon terenskog istraživanja, dokumentovanja i stručno-tehničke obrade i pripreme, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona proveo je završnu fazu realizacije projekta „Stećci Tuzlanskog kantona“, koja je uključivala prezentacije po osnovnim i srednjim školama.

Projekat „Stećci Tuzlanskog kantona“ imao je za cilj da među učeničkom populacijom Tuzlanskog kantona podigne svijest i obogati spoznaju o stećcima kao najznačajnijem dobru našeg srednjovjekovnog naslijeđa. Učenicima i nastavnom osoblju škola koje smo posjetiliukazano je na značaj stećaka kao dijela baštine Bosne i Hercegovine, regiona, ali i svijeta, s posebnim osvrtom na nekropolu sa stećcima na lokalitetu Olovci/Kuman, općina Kladanj, jer se ista kao jedina s Tuzlanskog kantonanalazi na Listi svjetske kulturne baštine UNESCO-a.

Svi učenici i nastavnici su imali priliku pogledati izložbu “Stećci Tuzlanskog kantona“ i prisustvovati predavanju i multimedijalnoj prezentaciji na navedenu temu. Prisutni su bili u prilici da pogledaju panoe s fotografijama 20 nekropola stećaka koje smo zabilježili na području Tuzlanskog kantona. Izdvojili smo one koji su zanimljivi zbog svoje veličine, oblika, ukrasa, motiva, Sem toga, učenici su dobili prateće izložbene afiše, a škole, učesnice u projektu na poklon su dobile pano na kojem je predstavljena nekropola stećaka u naselju Olovci, općina Kladanj.

Prezentaciju  „Stećci Tuzlanskog kantona“ do sada je vidjelo par hiljada učenika osnovnih i srednjih škola širom Tuzlanskog kantona.

U proteklom periodu prezentacije su održane u slijedećim osnovnim i srednjim školama:

– JU MS Građevinsko-geodetska škola Tuzla (1. i 2. juni 2017.)

– JU OŠ „Pazar“ Tuzla (9.  juni. 2017.)

– JU OŠ „Mejdan“ Tuzla (19. septembar 2017.god.)

– JU OŠ „Memići“ Kalesija (22. septembar 2017.)

– JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla (25. septembar 2017.)

– JU Mješovita Srednja turističko-ugostiteljska škola Tuzla (28. septembar 2017.)

– JU OŠ „Stupari“, Stupari, (4.oktobar 2017.)

– JU OŠ „Brčanska Malta“ Tuzla. (6. oktobar 2017.)

– JU Osnovna škola Katoličkog školskog centra „Sv.Franjo“ Tuzla, (12. oktobar 2017.)

– JU OŠ „Kalesija“ Kalesija (17. oktobar 2017.)

– OŠ „Musa Ćazim Ćatić“, Zelinja Donja (29. novembar 2017.)

– OŠ „Hamdija Kreševljaković“, Kamberi (7. decembar 2017.)

– OŠ „Banovići“ Banovići (14. decembar 2017.)

-JU „Prva Osnovna škola“ Srebrenik (13. decembar 2017.)

– JU Mješovita srednja škola Gračanica (19. decembar 2017.)

Ovom prilikom se zahvaljujemo nastavnicima i učenicima osnovnih i srednjih škola, učesnica u projektu „Stećci Tuzlanskog kantona“.

Također, ranije, u okviru “Turističkog foruma 2017”, u  hotelu Mellain u Tuzli,10. oktobra 2017. godine je upriličena javna izložba na kojoj je predstavljen projekat “Stećci Tuzlanskog kantona”.

Zavod za zaštitu  i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona će i dalje nastaviti aktivnosti na zaštiti i prezentaciji stećaka, ali i drugih dobara kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona.

Treba istaći da su podršku realizaciji projekta dali Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

 

 

Pročitajte...