STEM obrazovanjem do visokog stepena zapošljivosti AUBiH studenata

U zadnje vrijeme u medijima se često spominje STEM obrazovanje. STEM je zapravo skraćenica od engleskih riječi: science (nauka), technology (tehnologija), engineering (inženjerstvo) i math (matematika), a studijski programi STEM-a temelje se na obrazovanju studenata u ove četiri discipline. Potreba za radnicima sa STEM obrazovanjem je ogromna i takvih skoro da nema na biroima za zapošljavanje. Zbog toga je Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini (AUBiH) svoje studijske programe zasnovao upravo na STEM-u.

Diplomanti AUBiH-a konkuretni su ne samo na tržištu u BiH i regiji, već širom svijeta, a kolika je potreba za ovim stručnjacima govori i podatak da je 2018. godine u svijetu bilo potrebno 8,65 miliona radnika iz domene STEM poslova, dok Sjedinjene Američke Države donose posebne imigracione zakone kako bi se kvalifikovanim STEM kadrovima omogućio lakši ulazak u tu zemlju.

STEM programi važni su upravo iz razloga što su prisutni u gotovo svim aspektima naših života, a ovakav način obrazovanja pokazao se jako dobrim za razvoj kritičkog mišljenja, dok značajno povećava i naučnu pismenost i rezultira velikim brojem inovatora i pronalazača, što u konačnici dovodi do novih proizvoda i inovacija koje su važne za stabilnost i rast ekonomije svake države.

Kako bi pratili razvoj tehnologije i zahtjeve tržišta, mladi ljudi danas moraju vladati funkcionalnim znanjima i sposobnošću povezivanja različitih disciplina u nove kompetencije. Zbog toga je AUBiH razvio programe koji su prilagođeni stvarnim potrebama današnjeg svijeta. Svi studijski programi su na engleskom jeziku, u pametnim učionicama i uz obavezno korištenje savremenih tehnologija, a studenti imaju i obavezne projekte, istraživanja i praksu iz STEM disciplina, te su nakon okončanja svojih studija spremni za rad u privatnim firmama i državnim institucijama u BiH i širom svijeta. Diplome AUBiH-a priznate su u BiH, Evropi, SAD-u i Turskoj.

Zahvaljujući programima baziranim na STEM-u, AUBiH se može pohvaliti visokim procentom zapošljavanja svojih diplomanata odmah po okončanju studija. Alumniji AUBiH-a rade u firmama poput Google-a, EBRD-a, PWC-a, KPMG-a, Oracle-a, kao i u bankama i drugim institucijama, a značajan broj njih pokreće vlastite firme i imaju vlastite izume.

Više informacija potražite na internet stranici Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovni: www.aubih.edu ili putem besplatnog info telefona: 080 020 137 zakažite sastanak na kojem ćete dobiti više informacija o studijskom programu za koji ste zainteresovani.

Pročitajte...