MUP TK: Stop korupciji!

MUP TK-a u saradnji sa ICITAP-om u BiH (Međunarodnim programom pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravde SAD-a) i Uredom za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona Vlade SAD-a, kao i Američkom ambasadom u BiH realizuje kampanju „Stop korupciji“. U okviru kampanje danas će učenici Srednje saobraćajne škole iz Tuzle će zajedno sa policijskim službenicima MUP-a TK-a u Bingo City centru dijeliti građanima promotivni materijal i upitnik sa pitanjima o temi korupcije, koji će građani moći anonimno ispuniti.

Pročitajte...