Stranka penzionera Bosne i Hercegovine jučer je održala predizborni skup u Teočaku

Stranka penzionera Bosne i Hercegovine jučer je održala predizborni skup u Teočaku. Ukazali su na problem odlaska mladih. Smatraju da mladima treba napraviti uvjete za ostanak i rad u svojoj zemlji i preduzećima. Među prioritete svog rada po ulasku u zakonodavnu vlast, ističu povećanj penzija i njihovo vezivanje za rast prosječnih plaća na nivou Federacije BiH, besplatno liječenje penzionera i članova njihovih porodica, kontrolu zapošljavanja bez diskriminacije lica koja traže zapošljavanje, masovnije otvaranje novih radnih mjesta, te uvezivanje radnog staža za radnike koji su ostali bez posla nakon privatizacije preduzeća. Govorili su i o planovima stranke u vremenu između 2 izborna perioda, načinu glasanja i podržavanja svojih kandidata, kao i širem značaju Stranke penzionera BiH na izborima 2018 godine.