Stranka za Bosnu i Hercegovinu sinoć je u Kladnju promovisala platformu i glavne ciljeve stranke

Stranka za Bosnu i Hercegovinu sinoć je u Kladnju promovisala platformu i glavne ciljeve stranke, kao i kandidate iz Kladnja za sve nivoe vlasti u BiH.
Predsjednik Stranke za BiH Kladanj, Nedžad Kupusović govorio je o kontinuitetu Stranke za BiH, rezultatima rada, planovima i ciljevima.
Poseban akcenat je stavio na kadrove koji su delegirani ispred ovog savjeta i ustvrdio da jedino sa ovim timom Kladanj može naprijed.
Predsjednik Kantonalnog vijeća Stranke za BiH Besim Imamović, prezentirao je strateške ciljeve platforme za izbore 2018 godine.

Nakon toga je napravio osvrt na Kladanj i uporedio je period dok je Stranka za BiH bila na vlasti u Kladnju i ovaj period sada. „Donijeli smo milione investicija, doveli u Kladanj sve u BiH bitne ljude iz politike, predsjednike drugih Država, ambasadore i investitore,“ istakao je Imamović.
Zijo Jusupović, kandidat za Državni parlament, je govorio o problemima u zdravstvu i ponudio određena rješenja.

Fuad Imamović, kandidat za skupštinu Tuzlanskog kantona, govorio je o netransparentnom trošenju sredstava sa nivoa kantona, za puteve, sredstava vodnih naknada i za zaštitu okoliša.

Prisutnima se obratio i Zoran Jovanović koji je govorio o radu bez pritisaka politike dok je bio ministar za rad i socijalnu politiku u Vladi TK-a.
Na kraju se prisutnima obratio Predsjednik Općinskog savjeta, gosp. Nedžad Kupusović koji se zahvalio za prisustvo i zamolio prisutne aktiviste i članove stranke, da ciljeve stranke prezentiraju na terenu.