Stručnjaci na UKC-u Tuzla već šest godina uspješno izvode minimalno invazivne metode iz oblasti endovaskularne neurohirurgije

Stručnjaci iz UKC Tuzla u oblasti endovaskularne neurohirurgije i interventne neuroradiologije ostvaruju izvanredne rezultate na svjestkom nivou. Klinika za neurohirurgiju ovog kliničkog centra već šest godina uspješno liječi oboljenja krvnih sudova na mozgu, bez klasičnog hiruškog pristupa. U posljednje vrijeme sve je veći broj pacijenata koji se na tuzlanskom kliničkom centru liječe ovim metodama.

Za šest godina stručnjaci sa Klinike za neurohirurgiju i Klinike za radiologiju izveli su preko 500 složenih operativnih zahvata na mozgu savremenim metodama ove vrste. Minimalno invazivne metode iz ove oblasti pacijentima donose brojne koristi u odnosu na klasični pristup liječenju ovih oboljenja.

“Kada imate oboljenje krvnih sudova na mozgu kakvo je proširenje na krvnom sudu koje nazivamo aneurizma ili suženje krvnih sudova na vratu ili urođene animalije krvnih sudova na mozgu onda je to oboljenje moguće rješavati klasičnim putem koji podrazumijeva otvaranje lobanje ali isto tako moguće ga je riješiti minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva kraću hospitalizaciju, konforniji tok za pacijenta. Vrlo često je moguće proceduru uraditi i u lokalnoj anesteziji, a i sami rezultati su, u određenim situacijama, bolji” kazao je doc.dr. Mirza Moranjkić, specijalista neurohirurgije.

Usluga u oblasti interventne neuroradilogije pacijentima nigdje  se u BiH ne može pružiti u formi 24/7, izuzev UKC-a u Tuzli. Ovo je jedini klinički centar u našoj zemlji gdje se ovakvi zahtjevi izvode bez supervizije stranih ljekara. Prije uvođenja ovih procedura na UKC u Tuzli, pacijenti su upućivani van granica BiH. Cijene ovih metoda u svijetu koštaju nekoliko desetina hiljada eura. Situacija u našoj zemlji dosta je prikladnija.

“Bitno je spomenuti da troškove pacijenata koji dolaze sa područja FBiH snosi Federalni fond zdravstvenog osiguranja. Oni su prepoznali činjenicu da se radi o vrhunskoj medicini i da će se time napraviti i određene uštede u zdravstvenom sistemu. Imamo jako koretan odnos svih ovih šest godina”, dodao je doc.dr. Mirza Moranjkić, specijalista neurohirurgije.

Klinika za neurohirgiju već godinama provodi projekte koji za primarni zadatak imaju poboljšati kvalitet zdravstvenih usluga stanovništva BiH.

“Jedan od tih projekata je i endovaskularna neurohirgija koja je rezultat multidispilniranog rada više klinika. Klinike za neurohirurgiju, Klinike za radilogiju i Klinike za anestezilogiju i reanimatologiju u kojoj učestvuju osoblje i medicinski tehničari ovih klinika. Cilj ovih projekata jeste okupljanje i uključivanje mladih ljekara u ove projekte kako bi im osigurali ostanak u BiH da ne idu vani, nego da svoje znanje mogu prezentirati ovdje u BiH”, ističe prof.dr. Mirsad Hodžić, načelnik Klinike za neurohirurgiju UKC-a Tuzla.

Na Kliniku na neurohirurgiju UKC Tuzla dolaze pacijenti iz cijele zemlje, a trenutno se na Odjeljenju nalaze pacijenti iz Mostara, Brčkog i Zenice. Stručnjaci Klinike za neurohirgiju ne planiraju se zaustaviti na ovim metodama. Već su počeli raditi na novim procedurama koje će ih, zasigurno, zadržati na nivou svjetskih stručnjaka.

Pročitajte...