Stručnjaci savjetuju: Kada ne biste trebali ulaziti u vodu?

Da bi izbjegli neke neželjene zdravstvene posljedice, potrebno je, kako kaže, pridržavati se i osnovnih sanitarno-higijenskih mjera, kao što su: izbjegavanje kupanja ako je osoba prehlađena ili ako ima gnojne promjene na koži, a osobe sa hroničnim bolestima (dijabetes, povišen pritisak, srčane tegobe i sl.) treba da poštuju savjete ljekara i da se ne izlažu suncu tokom najtoplijeg dijela dana.

Neplivači trebaju koristiti pomagala za plivanje, posebno u dubljim vodama, a posebno je važno naglasiti svim roditeljima da pri kupanju djecu obavezno drže na oku i da ih ne izlažu jakom suncu.

Dr. Vilić-Švraka još napominje da je za kupače na bazenima obavezno tuširanje i prolazak kroz dezinfekciono sredstvo, tzv. dezo-barijeru prije ulaska u bazen. Za kupače na kupalištima obavezno je tuširanje nakon kupanja, a kod kuće kupanje toplom vodom i sapunom.

“U toplim ljetnim mjesecima preporučuje se rashlađenje potražiti u bazenima i kupalištima u kojima se kontroliše kvalitet vode za kupanje i koji imaju higijenski ispravnu vodu za kupanje. Zbog neprečišćavanja otpadnih voda koje se ispuštaju u vodotoke, kupanje u rijekama, posebno nizvodno od gradova i naselja se ne preporučuje. Izuzetak čine dijelovi vodotoka u blizini izvorišta rijeke koji su uglavnom nezagađeni”, naglasila je.

Koliko god bili avanturističkog duha, nikad ne ulazite u vodu nepoznate dubine, a ako skačete, onda radije skačite na noge, a ne na glavu. Također, radi sigurnosti, uvijek plivajte u društvu više plivača, a ako vam se, ipak, dogodi nevolja, ostanite smireni, plutajte na leđima, a jednom rukom mašite za pomoć.

Pročitajte...