Studenti Ekonomskog fakulteta dobit će šansu da steknu praktično znanje

U Lukavcu je potpisan ugovor o saradnji između firme „Sisecam soda Lukavac“ i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Saradnja će biti realizirana u oblasti edukacije, istraživanja i naučnih djelatnosti. Ponajviše će pomoći mladim ljudima da steknu radno iskustvo, te time budu konkurentniji na tržištu rada.

Pročitajte...