Zakonodavno-pravna komisija Skupštine TK o prijedlogu i dva nacrta zakona

Pred naredno skupštinsko zasjedanje, o predloženim materjalima o kojima će se izjašnjavati Skupština Tuzlanskog kantona danas se očitovala Zakonaodavno-pravna komisija. Skupštini su na razmatranje i usvajanje jednoglasno predložili jedan prijedlog i dva nacrta zakona. Zakonodavno-pravna komisija Skupštine TK zaključuje da su sa ustavima i zakonima usklađeni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu, te nacrti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju.
Komisija je upoznata sa stavom Kolegija Vlade Kantona u pogledu zaključka ove komisije, a koji se odnosi na tumačenje i primjenu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji i Zakona o sudskim taksama Tuzlanskog kantona. Zakonodavno-pravna komisija ”zeleno svjetlo” dala je i na dva prijedloga odluka. Riječ je o prijedlogu Odluke o usvajanju Strategije za uključivanje djece s poteškoćama u razvoju u obrazovanju sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Tuzlanskom kantonu, te prijedloga Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spasavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2018. do 2022. godine.