Studenti iz Njemačke smješteni u karantin Hotela Tuzla

Grupa od 63 evakuisana bh. studenta koji su bili na radu u Njemačkoj rano jutros je stigla u Tuzlu, a neposredno nakon dolaska smješteni su u karantin u kojem će provesti narednih 28 dana. Nakon dolaska ispred Hotela Tuzla u kojem će biti smješteni, studenti su autobus napustili pod posebnim higijensko-epidemiološkim mjerama, a sve vrijeme su bili zaštićeni maskama i rukavicama. Generalni konzulat BiH u Štutgartu nekoliko je dana učestvovao u akvtivnostima kako bi pomogao bh. studentima koji su u Njemačkoj bili na tromjesečnom radu.