Subvencija kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih u TK

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona danas će u prostoru BKC-a TK u Tuzli uručiti odluka za korisnike sredstava po programu subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, te potpisati ugovore sa korisnicima subvencija za nabavku računarske i druge opreme. Riječ je o okončanom javnom pozivu za odabir korisnika  sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima u 2018. godini. Sredstva su odobrena Konačnom rang listom korisnika po dva programa. Na javni poziv pristiglo je ukupno 90 prijava, a Programom subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih dodijeljeno je ukupno 79.084 KM za 31 korisnika, dok je za Program subvencija za nabavku računarske i druge opreme namijenjeno ukupno 20.000 KM za 12 korisnika.