Subvencije za prevoz osnovaca udaljenih više od 2 km od škole

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine TK prihvatila je prijedlog izmjena i dopuna: Zakona o policijskim službenicima, Zakona o unutrašnjim poslovima,  Zakona o državnoj službi, te Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju te Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju. Izmjene i dopune Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju prihvatila je i Komisija za obrazovanje, kulturu,sport i mlade. Izmjene i dopune  Zakona o osnovnom odgoju  i obrazovanju TK odnose se na prevoz učenika.  Škole zaključuju ugovore sa prevoznicima . Do sada su pravo na subvencije imali učenici koji do škole putuju više od četiri km, a prema izmjenama će biti obuhvaćeni i oni koji žive na udaljenosti većoj od dva kilometra. Roditelji smatraju da je ova odluka trebala biti donesena prije  početka školske godine. Komisija za obrazovanje kulturu, sport i mlade Skupštine TK prihvatila je Inicijativu Asocijacije srednjoškolaca BiH za izmjenom Pravilnika o upisu studenata na fakultete u dijelu koji se odnosi na dokumentaciju koju treba predati. Traže da se uvaže ovjerene kopije diploma, jer kada predaju originale, ne mogu aplicirati na više fakulteta istovremeno. Na ovaj način bi izbjegli druge i treće upisne rokove. Komisija će proslijediti ovu inicijativu Skupštini TK. Danas je zasijedala i Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine TK. Prihvatila je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o policijskim službenicima, ranije usaglašavanih sa sindikatima. Izmjene se odnose na suspenzije ili prekid radnog odnosa usljed izrečene zatvorske kazne. „ Predviđeno je da policijski službenik  gubi posao po izricanju presude za krivično djelo, a ne kao do sada od dana služenja zatvorske kazne, jer se ona mogla izbjeći plaćanjem“, rekao je  Mehmed Bajrektarević, predsjednik Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine TK.  Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine TK dala je saglasnost na prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi vezano za izjednačavanje prava radnica u državnoj službi tokom porodiljskog odsustva.  Prihvaćena je i Informacija Kantonalnog ministarstva privrede o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva  za 2017. g.